Analyserer kjøring med totalvekt opp til 74 tonn!

jun 18, 2021

Sjåfør Syver Simensen

Sjåfør Syver Simensen hos Weensvangen Ved og Olje AS er innom Volmax Hamar for montering av sensorer for logging av data til prosjektet.

Prøveordning for tømmervogntog

Statens Vegvesen gjennomfører en prøveordning for tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn og har gjennom dette  inngått en avtale med rådgivningsvirksomheten i Volmax AS om prosjektstøtte, samt innhenting og bearbeiding av dynamiske kjøretøy- og hengerdata.

I forbindelse med innhenting og bearbeiding av aktuelle data vil Volmax benytte flåtestyringsplattformen LINX som leveres av søsterselskapet Cognia Technology AS. Prøveordningen skal gi faglig grunnlag for en anbefaling om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for 74 tonns vogntog. Hypotesen er at dette vil øke lønnsomheten for næringen, redusere klimagassutslipp og bedre trafikksikkerheten. Andreas Flognfeldt, direktør i Volmax Kompetanse forteller at han er svært tilfreds med å kunne bidra i dette viktige arbeidet, og at dette prosjektet føyer seg inn i rekken av prosjekter der Volmax gjennom mange år har levert prosjektstøtte, rådgiving og analyser til  transport/entreprenørbedrifter og forskningsmiljøer som Transportøkonomisk Institutt.

Andreas Flognfeldt

Prosjektleder i Volmax AS og direktør i selskapets rådgivningsvirksomhet, Andreas Flognfeldt

 

-Viktig å fange opp de små forskjellene

Prosjektleder i Statens Vegvesen

Heine Andreas Arntzen Toftegaard, Prosjektleder i Statens Vegvesen – Transport og Samfunn

«Vi ønsker å innhente data på blant annet vekt, krengning og dekktrykk fra ulike produsenter av biler og hengere. Linx er en merkenøytral løsning, og vi har god erfaring med å innlemme ulike typer utstyr, samt å registrere og behandle relevante data. Kjernen i prosjektet er å analysere forskjellene som oppstår ved økt vekt og ulikt antall aksler på henholdsvis bil og henger. Det er viktig å fange opp de små forskjellene i et dynamisk bilde og kunne presentere dette slik at man kan identifisere faktorer som resulterer i uheldig slitasje på materiell, bruer og vei. Prosjektet i regi av Statens Vegvesens, skal dokumentere om nytten ved tyngre tømmerlass oppveier økt slitasje på veien uten at sikkerheten blir dårligere.», sier prosjektleder Heine Andreas Arntzen Toftegaard i Statens Vegvesen.

Datafangst i en periode på 3-5 år

I prøveperioden skal deltagerbedriftene kjøre med ulike konfigurasjoner av akslinger på bil og henger for å teste ut hva som gir best transport av tømmer på de ulike veiene. Ulike biler vil ha forskjellige løsninger og man vil få frem relevante tall for økonomi i tømmernæringen og transportører som logger data i Linx.

Kim Finkenhagen

Prosjektdeltaker for Volmax og direktør for digital utvikling i Cognia Technology AS

Prosjektet og datafangsten vil bli gjennomført over en periode på 3-5 år. Noe av kompleksiteten ligger i å analysere data på tvers av bilmerker for å sammenstille dataene på en enkel å lettfattelig måte. Dette vil vi klare gjennom flåtestyringsplattformen Linx forteller Kim Finkenhagen, som er direktør for digital utvikling i Cognia Technology, og ansvarlig for arkitektur og utvikling av plattformen.

 

 

Om Linx
Linx er utviklet for transport- og entreprenørvirksomheter og kan være et viktig bidrag til digitalisering av driften. Gjennom blant annet høyere utnyttelse av kapasitet, lavere drivstofforbruk, reduserte miljøutslipp og større vekt på sikkerhet, vil Linx kunne bidra til at anleggs- og transportbransjen blir mer bærekraftig både miljømessig og økonomisk.

Løsningen er en merkenøytral, og skybasert løsning for kjøretøy og anleggsmaskiner der brukerne får tilgang via PC, nettbrett eller smarttelefon. Linx krever ikke installasjon av maskinvare i kjøretøy eller maskin.

Om Volmax

Volmax AS er en av Norges ledende forhandlere av Volvo lastebiler og Renault vare- og lastebiler over 3,5 tonn. Vi disponerer til sammen 7 anlegg i fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og Hedmark. Vi har i dag ca 250 medarbeidere og omsetter årlig for ca. 1,1 mrd. Vår fellesadministrasjon er lokalisert til Borgeskogen i Sandefjord kommune.Volmax er en del av Cognia som er et ledende konsern innenfor bilbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på ca. 2,7 milliarder, og har 650 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Vestfold og Telemark, Viken, Hedmark, Østfold og Bergen. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology.

 

Kontaktperson Statens Vegvesen:

Heine Andreas Arntzen Toftegaard

Mobil: 400 49 383 / E-post: heine.toftegaard@vegvesen.no

 

Kontaktperson Volmax:

Andreas Flognfeldt

Mobil: 404 18 458 / E-post: andreas.flognfeldt@volmax.no