Cognia Capital

Handlekraftig på tvers av svingninger i markedet og makroøkonomiske
forhold.

Cognia Capital forvalter konsernets kapitalreserver og bidrar til å opprettholde et finansielt robust konsern. Porteføljen består av likvide finansielle investeringer med moderat risiko, samt langsiktige
finansielle plasseringer med noe høyere risikoprofil.

Cognia Capital jobber med å gjøre selskapene i konsernet finansielt posisjonert til å gripe muligheter som oppstår. Selskapet jobber også med å tiltrekke seg nye virksomheter som kan komplettere og styrke eksisterende virksomheter, eller utgjøre nye vekstplattformer for konsernet.

Fakta

Hovedkontor: Sandefjord

Kontaktperson: Nils Fredriksen

Cognia Capital er en av konsernets plattformer for å tiltrekke seg nye virksomheter innenfor et bredt investeringsunivers.

Cognia konsernet sin finansstrategi skal sikre et finansielt robust konsern, som gjør oss handlekraftig på tvers av svingninger i markedet og makroøkonomiske forhold.

Gjennom Cognia Capital forvaltes en del av konsernets kapitalreserver i en portefølje bestående av likvide finansielle investeringer med moderat risiko, og langsiktige finansielle plasseringer med noe høyere risikoprofil.

Den likvide porteføljen er plassert i fond og finansielle instrumenter forvaltet av eksterne forvaltere.

Cognia søker å utvikle eksisterende industrielle virksomheter gjennom løpende investering i nye lokasjoner, nye ferdigheter og driftsmidler. Det foretas også målrettede erverv av kompletterende virksomheter.

Kapitalbasen i konsernet skal raskt kunne stilles til rådighet for utvikling og investering På denne måten har virksomhetene en solid økonomisk posisjon, som gjør det mulig å gripe
små og store muligheter som oppstår.

I tillegg til utvikling av eksisterende virksomheter, arbeider konsernet med diversifiserende vekstinitiativer.

Cognia Capital er en av konsernets plattformer for å tiltrekke seg nye virksomheter innenfor et bredt investeringsunivers, som kan bidra til vekst og diversifisering på sikt.

Mer info? Kontakt oss