Samfunnsengasjement

Vårt samfunnsengasjement handler om å tenke bærekraft og forbedring i alle ledd.

Gjennom å levere gode totalprodukter hvor vi tar miljø og bærekraft på alvor, blir Cognia en viktig bidragsyter på områder som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

Samfunnsengasjement i Cognia er forpliktelsen til å være en viktig bidragsyter til reduksjon i utslipp, økt sikkerhet og bedret helse. Hver dag jobber vi for at lastebilene og bussene skal ha lave utslipp og være involvert i færre ulykker på veiene.

Hver dag søker vi nye produkter, løsninger og tjenester som bidrar til at sjåførenes hverdag blir så enkel, effektiv og trygg som mulig.

Samfunnsengasjementet i Cognia er forankret i konsernets grunnverdier og handler i det store bildet om å sørge for positiv innvirkning på hverdagen og gode opplevelser for våre kunder og øvrige omgivelser.

Clean Seas

Som Volvo-forhandler støtter vi Clean Seas – FNs tiltak for å redusere marin forsøpling.