Bærekraftig arbeidsliv

Bærekraftig arbeidsliv handler om å behandle mennesker på en forsvarlig og god måte.
Å sørge for ryddige arbeidsforhold, rettferdig lønn, likestilling og inkludering.
Dette er viktig for hele Cognia-konsernet.

Les redegjørelsen om vårt arbeid med åpenhetslovens krav(.pdf)

De etiske retningslinjene beskriver hvordan vi handler og opptrer slik at vi sikrer at Cognia drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte.

Les våre etiske retningslinjer(.pdf)