Virksomheter

Alt vi gjør er forankret i personlig kommunikasjon.

Cognia-konsernet består av forretningsområdene: personbil, lastebil, helse og beredskap, eiendom, teknologi og kapital. Gjennom selskapene er Cognia blant landets største bil- og lastebilforhandlere. Konsernet har i tillegg en omfattende eiendomsportefølje og vil foreta betydelige investeringer de neste årene.

Lastebil

Volmax AS

Etablert 1997, i dag en av landets største lastebilforhandlere og et opplevelsessenter for tungbilkunden med fokus på service, påbygg, skadesenter, opplærings- og rådgivningstjenester. Forhandler av Volvo og Renault lastebiler. Filialer på Borgeskogen, Kongsberg, Vikersund, Porsgrunn, Rabben, Rygge, Hamar og Kongsvinger.

Fakta

Antall medarbeidere: 235

Hovedkontor: Sandefjord

Administrerende direktør: Frank Nordby

Pluss Truck Sales & Rental

Virksomhetsområdet Lastebil består også av Pluss Truck Sales & Rental, landets største frittstående utleiefirma med over 170 lastebiler, hengere og turbusser til leie.

Fakta

Hovedkontor: Sandefjord

Markedssjef: Bjørnar Zell

Personbil

Bil-Service Personbiler AS

Innenfor personbilparaplyen finner vi et helt økosystem rundt personbil. Nybilsalg, utleie, bruktbilsalg, reservedeler, dekksenter og verkstedstjenester.

Personbilsatsningen startet i 1937 med Bil-Service Personbiler. Selskapet har siden den gang jobbet for å gi kundene de beste opplevelsene og ligge i forkant av utviklingen. I 2021 hadde konsernet 13 merker i personbilporteføljen.

I tillegg til forhandlerkjeden Bil-Service, omfatter konsernets personbilvirksomhet en av Norges største Hertz franchiser, delehandelvirksomhet og skadevirksomhet.

Fakta

Antall medarbeidere: 360

Leder for personbilvirksomheten: Dag Liverød

Lokasjoner: Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand, Drammen, Kongsberg og Bergen.

Helse- og Beredskapsløsninger

Handicare AS

Handicare ble etablert i 1992, og er en av Norges ledende selskaper innenfor vårt fagområde.

Vi tilbyr ombygging av kjøretøy til personer med nedsatt funksjonsevne, komplett og fleksibel bilinnredning for de fleste yrkesgrupper, og spesialtilpasning av utrykningskjøretøy for politi, brann, redning og ambulansetjeneste. Komplette løsninger og ombygginger utføres på de fleste biltyper.

Selskapet har 12 lokasjoner og offentlig godkjente bilverksteder og salgskontorer over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Fakta

Antall medarbeidere: 90

Administrerende direktør: Arild Saastad

Lokasjoner: Moss, Drammen, Oslo, Tønsberg, Lillehammer, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Levanger og Tromsø

Vipe 21

Vipe 21 ble etablert i 2022 av gründere med lang erfaring fra luftfart. Selskapet leverer sertifisert design av modifikasjoner og reparasjoner for luftfartøy. Selskapet leverer også konsulenttjenester til luftfartsoperatører. Vipe 21 er lokalisert i Sandnes, og er tett på Norges ledende miljø innen luftfart ved Stavanger Lufthavn.

Fakta

Antall medarbeidere: 5

Daglig leder: Roger Aure

Lokasjon: Sandnes

Eiendom

Cognia Eiendom

Etablert i 2016 for å ta en aktiv rolle i utviklingen av konsernets eiendomsportefølje.

Selskapet har siden starten konvertert eiendomsmassen til å ha stadig mer fokus på energieffektive bygg med sentral lokasjon.

Samtidig er det utviklet en portefølje med næringstomter, som har gjort selskapet til en betydelig eiendomsaktør på Østlandet.

Fakta

Bygningsmasse: 50.000 kvm

Hovedkontor: Sandefjord

Daglig leder: Scott Smith

Forretningsområder

  • Eiendomsutvikling, utleie og salg
  • Forvaltning og drift

Teknologi

Cognia Technology

Cognia Technology kombinerer konsernets lange erfaring fra transport og eiendom, med moderne teknologikompetanse og bærekraftsambisjoner for å identifisere og realisere løsninger for våre kunder.

Sammen med partnere og kunder på tvers av bransjer, leverer selskapet digitale plattformer for kundedialog, energiledelse og sikker håndtering av industrielle driftsmidler.

Selskapet fokuserer på åpne, skybaserte komponenter som legger til rette for effektiv innsamling og utveksling av data med våre partnere.

Fakta

Hovedkontor: Sandefjord

Kontaktperson: Kim Finkenhagen

Moderne digitale plattformer for kundedialog, energiledelse og sikker håndtering av industrielle driftsmidler.

Kapital

Cognia Capital

Cognia Capital forvalter konsernets kapitalreserver og bidrar til å opprettholde et finansielt robust konsern. Porteføljen består av likvide finansielle investeringer med moderat risiko, samt langsiktige finansielle plasseringer med noe høyere risikoprofil.

Fakta

Hovedkontor: Sandefjord

Kontaktperson: Nils Fredriksen

Cognia Capital er en av konsernets plattformer for å tiltrekke seg nye virksomheter innenfor et bredt investeringsunivers.