Vår historie

Cognia representerer 150 år med personlig kundekontakt, kvalitet i leveranser og en evne til fornyelse.

Cognias historie går langt tilbake i tid med tre årstall som viktige milepæler. I 1937 ble Bil-Service Personbiler etablert i Sandefjord, mens bilSpiten ble etablert på Kongsberg i 1959. Volmax ble etablert i Sandefjord i 1997.

Med etableringen av Volmax ble lastebilvirksomheten i Bil-Service slått sammen med lastebilvirksomhetene på Kongsberg og i Telemark. 

Det er denne relasjonen som danner det direkte grunnlaget for Cognia, basert på over tyve års samarbeid gjennom felles eierskap i Volmax. Cognias logo gjenspeiler de tre årstallene som hører vår historie til.