Karriere

Cogniafamilien er alle våre 650 medarbeidere.

Å bidra til rekruttering og kompetanseutvikling i bransjen er en viktig del av arbeidet i Cognia. For oss er dette en del av vårt samfunnsansvar. 

Lærlingansvar og kompetanseutvikling

Lærlingskolen i Volmax fyller 20 år i 2019. I alle disse årene har lærlingskolen vært en viktig rekrutteringskilde ikke bare for Volmax, men også for bransjen.

Under merkevaren Volmax Kompetanse tilbys et bredt spekter av kompetansetjenester, blant annet sjåføropplæring og kurs innen sikkerhet og økonomikjøring.

Volmax Kompetanse har som mål å hjelpe transportører til å øke konkurranseevnen ved mer effektiv drift av både transportmidler og drift av transportbedriften.

Også innen personbil har vi i alle år tatt lærlingansvar. Dette er en viktig del av vårt fokus på kvalitet, miljø og samfunnsansvar.

Kontaktperson

Tor Martin Aabol
Tlf: (+47) 97 03 43 11 
E-post: tor.martin.aabol@volmax.no