Mediaomtale

Bilbransjeleder inn i NHO-styret

bilnytt.no – 08.06.2021

Cognia-sjef Grant Larsen inntar nå plassen som 1. vara i styret i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er en stund siden bilbransjen har vært representert i NHO-styret. NHO har ambisjoner om å styrke seg innen handel, sier Grant Larsen til BilNytt.no.

Opplæring og oppfølging kan gi varig gevinst

Samferdsel.toi.no – 15.04.2021

Store og ikke minst snarlige utslippskutt fra transportsektoren er nødvendig dersom målene om utslippsreduksjoner fra Parisavtalen skal oppnås. Denne artikkelen viser at opplæring i økonomisk kjøring – og etterfølgende oppfølging av sjåførene – er en lavthengende frukt i arbeidet med å oppnå utslippsreduksjoner fra lastebiltransport på kort sikt.

Økonomisk kjøring gir kostnads- og miljøgevinster

Samferdsel.toi.no – 21.11.2019

Kursing og aktiv oppfølging av kjøreadferd kan gi betydelige reduksjoner i drivstofforbruk, kostnader og utslipp. En minipilot, der en gruppe yrkessjåfører fikk kursing i økonomisk kjøring og aktiv oppfølging i etterkant, viste en reduksjon i drivstofforbruk på 7–8 % målt mot en kontrollgruppe som kjørte de samme bilene og rutene.