Mediaomtale

Se informasjonsfilm om hva Handicare driver med

youtube.no – 24.03.2023

Handicare spesialtilpasser bilen for personer med nedsatt funksjonsevne, og skreddersyr bilinnredning til yrkesbiler og utrykningskjøretøy.

Peter og Sølve er «best til å skru» i Norge, nå sikter de på verden: – Jeg vet vi kan greie det

sb.no – 13.06.2022

Noen av de beste verkstedsmedarbeiderne i norsk Volvo-handel konkurrerte beinhardt om å bli landets beste verkstedsteam i kategoriene service, reparasjon og skade.

Nytt kunnskapsgrunnlag om lastebiltransport

toi.no – 22.12.2021

Stort faktagrunnlag om lastebiltransport i hele Norge gir mulighet til å måle tidsbruk, drivstofforbruk og lokale og regionale forskjeller.

Linx har bidratt med viktig datafangst i ny TØI-rapport der forskere har utviklet kunnskap som vil øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen fra godstransport med lastebiler.

Bilbransjeleder inn i NHO-styret

bilnytt.no – 08.06.2021

Cognia-sjef Grant Larsen inntar nå plassen som 1. vara i styret i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det er en stund siden bilbransjen har vært representert i NHO-styret. NHO har ambisjoner om å styrke seg innen handel, sier Grant Larsen til BilNytt.no.

Opplæring og oppfølging kan gi varig gevinst

Samferdsel.toi.no – 15.04.2021

Store og ikke minst snarlige utslippskutt fra transportsektoren er nødvendig dersom målene om utslippsreduksjoner fra Parisavtalen skal oppnås. Denne artikkelen viser at opplæring i økonomisk kjøring – og etterfølgende oppfølging av sjåførene – er en lavthengende frukt i arbeidet med å oppnå utslippsreduksjoner fra lastebiltransport på kort sikt.

Økonomisk kjøring gir kostnads- og miljøgevinster

Samferdsel.toi.no – 21.11.2019

Kursing og aktiv oppfølging av kjøreadferd kan gi betydelige reduksjoner i drivstofforbruk, kostnader og utslipp. En minipilot, der en gruppe yrkessjåfører fikk kursing i økonomisk kjøring og aktiv oppfølging i etterkant, viste en reduksjon i drivstofforbruk på 7–8 % målt mot en kontrollgruppe som kjørte de samme bilene og rutene.