Ledelse

Utvikling i Cognia handler om å ha innsikt i hvilke løsninger og tjenester kundene våre trenger.

Grant T. Larsen
Group Chief Executive Officer and owner

Nils Edgar Fredriksen
Chief Financial Officer