Vipe 21 blir en del av Cognia konsernets satsning innen helse og beredskap

sep 8, 2023

Konsernsjef i Cognia, Grant Larsen (til venstre), er glad for å kunne få Vipe 21 med Henning Robberstad og Roger Aure med i konsernets satsing på helse og beredskap.

Vipe 21 ble etablert i 2022, av gründere med lang erfaring fra luftfart. Selskapet leverer sertifisert design av modifikasjoner og reparasjoner for fly og helikopter. Selskapet fikk nylig sin EASA (European Aviation Safety Agency) Part-21J Design Organisasjon godkjenning. Det er 14 år siden sist et norske selskap fikk en slik godkjenning. Cognia blir nå majoritetseier i Vipe 21.

Vipe 21 har på kort tid etablert seg som strategisk partner for luftfartsoperatører på tvers av Europa. Med sine innovative løsninger, bistår Vipe 21 til gjennomføringen av samfunnskritiske oppdrag med helikopter og fly innen søk og redning, ambulanse, politi, brann og forsvar.

Per Otto Larsen, Cermasys

Grant Larsen, konsernsjef i Cognia

Teamet i Vipe 21 har imponert meg fra dag 1 med sin lidenskap for luftfart og unike design- og utviklingskompetanse. Behovet for å levere effektive løsninger for samfunnskritiske oppdrag innen helse- og beredskap blir stadig viktigere. Sammen med Vipe 21 vil Cognia konsernet som et norsk familieeid konsern bistå til å løse de utfordringer som samfunnet vil møte i tiden fremover, sier Grant Larsen, konsernsjef i Cognia.

Et av de sentrale produktene Vipe 21 har utviklet er en innovativ løsning knyttet til kritisk pasienttransport innen luftfarten. Som en del av Cognia, vil arbeidet med å ekspandere produktporteføljen og designkapasiteten fortsette.

–  Cognia er ideelle partneren for å utvikle Vipe 21, og matcher vår ambisjon om å bli den ledende leverandøren av løsninger for spesialoppdrag innen luftfarten. Vi ser frem til å bli en del av Cognia konsernet, og ta del i og styrke økosystemet som konsernet har på tvers av sine virksomheter, sier Roger Aure, daglig leder Vipe 21.

Roger Aure, daglig leder i Vipe 21

Om satsingen innen helse- og beredskapssektoren

Cognia sin satsing innen helse- og beredskap ble etablert våren 2023 med erverv av Handicare, som blant annet leverer spesialtilpassede utrykningskjøretøy for politi, brann, redning og ambulansetjeneste. Selskapet er også en ledende aktør i det norske markedet for tilpasning av kjøretøy til personer med nedsatt funksjonsevne. Med Vipe 21 styrker Cognia sin posisjon innen helse- og beredskap, og konsernet etablerer en unik posisjon for å levere løsninger for samfunnskritiske oppdrag til lands og i luften. Vipe 21 styrker også Cognia sin internasjonale tilstedeværelse, og gir konsernet en bred kundemasse på tvers av Europa.

– Vi ser frem til å samarbeide med Vipe 21 for å styrke vårt kundetilbud. Det er spennende muligheter knyttet til å integrere bakke-baserte løsninger, der spesialkjøretøy fra Handicare er sentrale, med luftbaserte løsninger fra Vipe 21. Sammen er vi i en unik posisjon til å bistå våre felles kunder, samtidig som vi kan utvikle spennende produkter og totalløsninger sammen i tiden fremover, sier Arild Saastad, daglig leder i Handicare.

Arild Saastad, daglig leder i Handicare

Om Cognia

Cognia konsernet har en samlet omsetning på ca 3,3 milliarder, og har 700 ansatte fordelt på 30 lokasjoner på tvers av Norge. Konsernet har en lang historie i personbil- og lastebilbransjen, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og nyttekjøretøy, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology og merkevaren «Linx». Konsernets satsing på helse- og beredskapsløsninger kompletterer øvrige virksomhetsområder, og understøtter Cognias samfunnsoppdrag om å utvikle langsiktige bærekraftige verdier.

For mer informasjon se www.cognia.no.

Om Vipe 21

Vipe 21 ble etablert i 2022 av gründere med lang erfaring fra luftfart. Selskapet leverer sertifisert design av modifikasjoner og reparasjoner for luftfartøy. Selskapet leverer også konsulenttjenester til luftfartsoperatører. Vipe 21 er lokalisert i Sandnes, og er tett på Norges ledende miljø innen luftfart ved Stavanger Lufthavn.

For mer informasjon se www.vipe21.no.

Om Handicare

Handicare ble etablert i 1992, og tilbyr ombygging av biler til personer med nedsatt funksjonsevne, komplett og fleksibel bilinnredning for de fleste yrkesgrupper, og spesialtilpasning av utrykningskjøretøy for politi, brann, redning og ambulansetjeneste. Komplette innredningsløsninger og karosseri-ombygginger utføres på de fleste biltyper. Selskapet har 12 lokasjoner og offentlig godkjente bilverksteder og salgskontorer over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

For mer informasjon se www.handicare.no.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Grant Larsen, konsernsjef Cognia – 951 13 800

Arild Saastad, daglig leder Handicare – 482 01 460

Roger Aure, daglig leder Vipe 21 – 415 94 941