Mesta og Cognia inngår samarbeidsavtale om flåteoptimalisering

sep 14, 2020

Andreas Flognfeldt og Kim Finkenhagen
Andreas Flognfeldt i Cognia Services og Kim Finkenhagen i Cognia Technology.

Mesta og Cognia har signert en avtale om bruk av Linx flåtestyring og prosjektstøtte.

 

 

Hovedmålsettingen med avtalen er å optimalisere forvaltning og bruk av kjøretøy og anleggsmaskiner. Sentrale fokusområder vil være CO2-utslipp/energiforbruk, og en dypere innsikt i kostnadene knyttet til virksomhetens utstyrsflåte. Leveransene fra Cognia vil bli håndtert fra Cognia Technology og Cognia Services.

 

«Innovasjon og digitalisering er satsningsområder i Mesta. Avtalen med Cognia er et ledd i digitaliseringsstrategien i konsernet. God utstyrsdata og -forvaltning er viktig både i bærekrafts arbeidet i Mesta, og for å sikre konkurransekraft i et krevende marked», sier Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta.

 

Jan Aasekjær (til høyre), Maskinsjef og Runar Nilssen (til venstre), IT-sjef
Jan Aasekjær (til høyre), Maskinsjef i Mesta og Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta.

Mesta drifter mer enn tusen kjøretøy og anleggsmaskiner, i tillegg til noen tusen mindre enheter. Jan Aasekjær, Maskinsjef i Mesta forteller at Mesta er helt avhengig av en løsning som bidrar til god oversikt sentralt over den totale utstyrsparken. Dette innebærer at man får utnyttet materiellet optimalt med hensyn til blant annet serviceavtaler, alder, energiforbruk og utslipp.

«Cognia Technology og Cognia Services er svært stolte over å ha inngått et innovativt partnerskap som dette med Mesta. Kombinasjonen av vår digitale plattform Linx, og våre rådgivere innenfor endringsprosesser, vil bidra til å styrke Mesta sin posisjon i de kommende årene», sier Kim Finkenhagen, Direktør for Digital Utvikling i Cognia Technology og Andreas Flognfeldt, Direktør i Cognia Services.

Om Cognia

Cognia er et ledende konsern innenfor transportbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på kr 2,5 milliarder, og har 600 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Østfold. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, BilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for 

transport- og entrepenørbransjen gjennom selskapet Cognia Technology, der flåtestyringsplattformen Linx har etablert seg med innovative digitale løsninger for å bistå transport- og anleggsbransjen gjennom det grønne skiftet. Cognia Services bistår våre kunder med implementering, endringsprosesser og kundestøtte innenfor HMSK og bruk av Linx. 

For mer informasjon se www.cognia.no

Om Linx

Linx er et viktig bidrag til digitalisering av driften. Gjennom blant annet høyere utnyttelse av kapasitet, lavere drivstofforbruk, reduserte miljøutslipp og større fokus på sikkerhet, bidrar Linx til at anleggs- og transportbransjen blir mer bærekraftig både miljømessig og økonomisk. 

Løsningen er en merkenøytral, og skybasert løsning for kjøretøy og anleggsmaskiner der brukerne får tilgang via PC, nettbrett eller smarttelefon. Linx krever ikke installasjon av hardware i kjøretøy eller maskin. 

Om Mesta

Mesta er organisert i fire forretningsområder; drift og vedlikehold av vei, elektro, spesialproduksjon og anlegg. Men vår ambisjon er å jobbe som ett Mesta ved å utnytte og forene våre strategiske drivere på tvers av forretningsområdene. Innovasjon, bærekraftige og miljøriktige løsninger, medarbeidere og publikum, vår kompetanse og at vi sikrer kvalitet på alle nivå inspirerer alle i Mesta. 

For mer informasjon se www.mesta.no

 

Kontaktperson Mesta:

Jan Aasekjær Mob: 906 14 849 / Epost: jan.aasekjaer@mesta.no

Kontaktperson Cognia: 

Andreas Flognfeldt Mob: 40418458 / Epost: andreas.flognfeldt@cognia-services.no