Inngår samarbeidsavtale om flåteoptimalisering

mai 24, 2022

Saltens og Cognia Technology inngår samarbeid for å digitalisere og forenkle flåtedrift og miljørapportering innen transport og anlegg.

Saltens og Cognia Technology har signert en avtale om bruk av Linx, en digital plattform og merkenøytral tjeneste for transport- og anleggsbransjen for å redusere drivstofforbruk og driftskostnader, samt øke sikkerheten på veitransport.

Hovedmålsettingen med avtalen er å optimalisere forvaltning og bruk av kjøretøy og anleggsmaskiner. Sentrale fokusområder vil være CO₂-utslipp/energiforbruk, trafikksikkerhet, og en dypere innsikt i kostnadene knyttet til virksomhetens flåte. Det innebærer også å etablere en tydelig målsetning med bærekraftarbeidet, samt å dokumentere status og forbedringer.

«Innovasjon og digitalisering er satsningsområder i Saltens. Avtalen med Cognia Technology er et ledd i digitaliseringsstrategien i konsernet. God utstyrsdata og forvaltning er viktig for bærekrafts arbeidet i Saltens, og for å sikre konkurransekraft i et krevende marked», sier Daniel Stegli, IT-sjef i Saltens.

Konsernet Saltens består av flere selskap med flere ulike kjøretøy og anleggsmaskiner, i tillegg til noen hundre mindre enheter og utstyr. Saltens forteller at de er helt avhengig av en løsning som er felles for alle datterselskapene i konsernet. Dette bidrar til økt effektivitet og til en god oversikt sentralt over den totale eiendelsparken. Dette bidrar videre til at man får utnyttet materiellet optimalt med hensyn til blant annet serviceavtaler, alder, energiledelse og klimaavtrykk.

Linx bidrar til at transport- og anleggsbransjen blir mer bærekraftig både miljømessig og økonomisk.

Cognia Technology er svært stolte over å ha inngått en avtale med Saltens. Vår digitale dataplattform Linx vil bidra til å styrke Saltens sin posisjon i de kommende årene», sier Kim Finkenhagen, Daglig Leder i Cognia Technology.

Om Cognia

Cognia Technology er del av Cognia konsernet. Konsernet har en samlet omsetning på ca 3,1 milliarder, og har 650 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Vestfold og Telemark, Viken, Hedmark, Østfold og Bergen. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Cognia Technology utvikler ledende teknologiløsninger for transport- og entrepenørbransjen, der effektiviseringsplattformen Linx har etablert seg med innovative digitale løsninger for å bistå transport- og anleggsbransjen gjennom det grønne skiftet. Cognia Technology bistår kunder med grønn omstilling, endringsprosesser og strategi, med Linx som et sentralt verktøy for innsikt.
For mer informasjon se www.cognia.no

Om Linx

Linx er et viktig bidrag til digitalisering av driften. Gjennom blant annet høyere utnyttelse av kapasitet, lavere drivstofforbruk, reduserte miljøutslipp og større fokus på sikkerhet, bidrar Linx til at transport- og anleggsbransjen blir mer bærekraftig både miljømessig og økonomisk.
Løsningen er en merkenøytral, og skybasert løsning for kjøretøy og anleggsmaskiner der brukerne får tilgang via PC, nettbrett eller smarttelefon. Linx krever ikke installasjon av hardware i kjøretøy eller maskin.
For mer informasjon se www.linx.no 

Om Saltens

Konsernet Saltens er en stor leverandør av tjenester innen miljø, logistikk og mobilitet til det Nordnorske markedet. Konsernet har 6 datterselskap. Konsernet har 837 ansatte, drifter 450 kjøretøy, har 5 produksjonsanlegg for avfallsbaserte råvarer og omsetter for 948 millioner.
Konsernets overordnede mål er å være den foretrukne aktøren i nord innenfor våre virksomhetsområder. Våre selskap driftes og videreutvikles etter konsernets strategi om langsiktig og bærekraftig verdiskaping over tid for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet ellers.
Saltens Bilruter ble etablert i 1937 som et rutebilselskap. Selskapet har gått fra å være et lokalt rutebilselskap til å bli et Nordnorsk konsern med aktivitet i hele landsdelen.

For mer informasjon se www.saltens.no

Omsetning: 948 millioner kr
Resultat før skatt: 36,3 millioner kroner
Antall ansatte: 837
Antall kjøretøy: 450

For ytterligere spørsmål kontakt:

Kontaktperson Saltens:

Daniel Stegli, IT-sjef. Mob: 908 95 592 / E-post: daniel.stegli@saltens.no

 

Kontaktperson Cognia Technology: 

Kim Finkenhagen, Daglig leder. Mob: 400 12 666 / E-post: kim@cogniatechnology.no