Cognia konsernet inngår avtale om erverv av Handicare AS

mar 1, 2023

Grant Larsen og Arild Saastad

Konsernsjef i Cognia, Grant Larsen (til venstre), er glad for å kunne ønske Handicare med Aril Saastad velkommen til Cognia konsernet.

Cognia konsernet ekspanderer sin virksomhet ved inngåelse av avtale om erverv av 100% av aksjene i Handicare AS. Gjennomføring av ervervet forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. 

Handicare ble etablert i 1992, og er en ledende leverandør av biler til personer med nedsatt funksjonsevne og spesialtilpasning av utrykningskjøretøy for politi, brann, redning og ambulansetjeneste. Handicare har offentlig godkjente bilverksteder og salgskontorer over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, for å sikre lokal service og oppfølging.

Per Otto Larsen, Cermasys

Grant Larsen, konsernsjef i Cognia

– Vi ønsker medarbeiderne i Handicare varmt velkomne i Cognia konsernet. Handicare har med sin lange historie og kompetente organisasjon, klart å etablere en ledende posisjon innen spesialkjøretøy. Det er lett å skjønne hvorfor Handicare har lykkes, når man ser den lidenskapen hver enkelt medarbeider har for den funksjonen hvert enkelt kjøretøy skal utgjøre i samfunnet vårt, sier Grant Larsen, konsernsjef i Cognia.

Med erverv av Handicare styrker Cognia konsernet sin posisjon innen helse og omsorg, samt utvikling av spesialkjøretøy til beredskapssektoren. Dette er spennende vekstområder for konsernet, og støtter opp om konsernets bærekraftstrategi. Sammen med de andre virksomhetene i Cognia konsernet, vil Handicare styrke sitt tilbud til sine kunder, og bibeholde sin strategi om merkeuavhengighet. Gjennom Handicare ervervet vil Cognia også få en nasjonal tilstedeværelse. Arild Saastad vil fortsette som daglig leder i Handicare.

– Vi er svært fornøyde med at Cognia ønsker å satse videre på vekst og utvikling av Handicare for å videre styrke vårt kundetilbud. Cognia har en lang tradisjon innen personbil og nyttekjøretøy, og dette kompletterer Handicares virksomhet svært godt. Vi opplever at Cognias kultur og fokus på utvikling og trivsel hos de ansatte, passer godt overens med organisasjonen til Handicare, sier Arild Saastad.

Arild Saastad, daglig leder i Handicare

Om Cognia

Cognia er et ledende konsern innenfor bilbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på ca 3,2 milliarder, og har 600 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Vestfold og Telemark, Viken og Hedmark. Konsernet har en lang historie i bilbransjen, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og nyttekjøretøy, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology.

For mer informasjon se www.cognia.no.

Om Handicare

Handicare ble etablert i 1992, og tilbyr ombygging av biler til personer med nedsatt funksjonsevne, komplett og fleksibel bilinnredning for de fleste yrkesgrupper, og spesialtilpasning av utrykningskjøretøy for politi, brann, redning og ambulansetjeneste. Komplette innredningsløsninger og karosseri-ombygginger utføres på de fleste biltyper. Selskapet har 12 lokasjoner og offentlig godkjente bilverksteder og salgskontorer over hele landet, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

For mer informasjon se www.handicare.no.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Grant Larsen, konsernsjef Cognia – 951 13 800

Arild Saastad, daglig leder Handicare – 482 01 460