Lanserer formidling av ledig personell til transport- og anleggsbransjen

mar 23, 2020

Grant Larsen, Konsernsjef Cognia

Cognia Technology har lansert «Linx sjåførformidling» som på en rask og effektiv måte tilgjengeliggjør ledige sjåfører og maskinoperatører for bedrifter som har akutte behov for å levere varer og tjenester i en verden som står foran betydelig utfordringer. Målet er at flest mulig sjåfører og maskinoperatører som har lyst/mulighet til å gjøre en innsats registrerer seg på portal.linx.no. Transportører og entreprenører kan enkelt søke seg frem til aktuelle kandidater tilpasset bedriftens spesifikke behov og ta direkte kontakt forteller Grant Larsen, konsernsjef i Cognia. Med denne løsningen kan vi som selskap bidra til at samfunnet i minst mulig grad stopper opp på grunn av mangel på sjåfører og operatører.

Covid-19 epidemien har gitt ett betydelig antall selskaper store utfordringer med å skape inntekter som en konsekvens av at markedet de opererer i er redusert eller forsvunnet helt. Vi ser en imponerende dugnadsånd på mange områder for å støtte bedrifter og privatpersoner i en krevende periode. Samtidig opplever vi at andre virksomheter mangler personell på grunn av økte oppdragsmengder, eller fordi det er sykdomsrelatert frafall blant de ansatte.

Transport er definert som et samfunnskritisk område slik at det bli distribuert mat, medisiner og annet utstyr til den norske befolkningen som er kritisk i en tid som denne. Dessverre er det en del transportoppdrag som også blir redusert fordi AS Norge reduserer aktiviteten betydelig. Dette skaper et behov for å etablere en effektiv dialog mellom sjåfører som er tilgjengelig for transportoppdrag og de transportbedrifter som har behov for økt sjåførkapasitet. Cognia har vært raskt ute med å omdisponere programmeringsressursene i konsernet for å lage en effektiv formidlingsplattform hvor ledige sjåfører, maskinoperatører, transportører, bussoperatører og entreprenører kan finne hverandre raskt. 

Kim Finkenhagen, IT- og utviklingssjef i Cognia Technology forteller at ved å snu seg raskt med dagens ressurser har de klart å utvikle en nettbasert plattform som kopler tilgjengelig personell innenfor transport og anlegg opp mot bedrifter som mangler personell til sine biler og maskiner. Vi må heller ikke glemme at det også i anleggsbransjen er det akutt behov for operatører. Tjenesten er selvfølgelig helt gratis både for sjåfører og bedrifter. Finkenhagen presiserer at dialogen foregår utelukkende mellom mulig arbeidsgiver og sjåfør/operatør, og vår nettbaserte løsning tilrettelegger for enkel dialog mellom disse aktørene.

Gå til Linx Sjåførformidling

 

Om Cognia

Cognia er et ledende familieeid transportkonsern. I konsernet inngår blant annet Volmax, forhandler av Volvo- og Renault lastebiler, Bil-Service Personbiler kjeden, forhandler av Volvo, Ford, Renault, Kia og Mazda personbiler, Cognia Eiendom, som eier og forvalter ca. 50 000 m2 med næringseiendom knyttet til vår virksomhet innenfor lastebil og personbil, samt Cognia Technology som har utviklet en ledende sky-basert plattform for merkeuavhengig flåtestyring av anleggsmaskiner og kjøretøy.

Gjennom våre virksomheter er vi dypt forankret i den norske transportsektoren. Bil-Service kjeden ble dannet i 1937, og lastebilvirksomheten ble skilt ut i eget selskap, Volmax, i 1997. Vi betjener daglig behovet til både profesjonelle transport- og anleggsaktører, samt personkunders transportbehov.

Cognia konsernet er meget solid finansielt. Konsernet hadde i 2018 en samlet omsetning på NOK 2,6 milliarder, og en egenkapital på NOK 619 millioner (egenkapitalandel på 45%). Med sin finansielle styrke, og lange erfaring fra både lastebil- og personbilvirksomhet, har Cognia konsernet gjennom Cognia Technology de siste 5 årene investert betydelige ressurser i en moderne, skybasert teknologisk plattform for datauttrekk, analyse og effektiv kundedialog innenfor entrepenør- og transportsektoren («Linx»). Samtidig har Cognia gjennom sin avdeling Cognia Services, utviklet ledende merkenøytral kompetanse innenfor energiledelse og forbedringsprogrammer som bidra til redusert drivstofforbruk, bedre økonomi og sikrere kjøring hos våre kunder.

Kombinasjonen av Linx og rådgivningstjenester fra Cognia Services har vist seg som en meget slagkraftig kombinasjon for våre kunder i transport- og anleggsbransjen som ønsker å transformere sin underliggende drift. Kombinasjonen av lang industriell erfaring, et kompetent rådgivingsmiljø og en moderne digital plattform, posisjonerer Cognia unikt til å jobbe sammen med sine kunder for å realisere til en felles ambisjon om både reduserte utslipp til miljøet, reduserte kostnader forbundet med løpende drift og understøtte en sentralisert og effektiv administrasjon av maskin- og kjøretøyflåten.

Mer informasjon om Cognia finnes på www.cognia.no.

 

Kontaktpersoner:

Grant Larsen, Konsernsjef Cognia           

e-post: grant.larsen@cognia.no                              

mobil: 951 13 800

 

Kim Finkenhagen, IT- og utviklingssjef Cognia Technology

e-post: kim@cogniatechnology.no                         

mobil: 400 12 666

 

Andreas Flognfeldt, Direktør Cognia Services

e-post: andreas.flognfeldt@cognia-services.no

mobil: 404 18 458