Få bedre kontroll på drivstofforbruket

jun 6, 2019

Hånd med telefon viser LINX

Cognia tilbyr nå alle MEF-medlemmer gratis tilgang til Linx-portalen. Portalen gir entreprenører mulighet til å få god oversikt over alle maskiner og kjøretøy i egen flåte – uavhengig av merke/produsent.

I forbindelse med MEFs tomgangskonkurranse har MEF og Cognia inngått et samarbeid. Cognia vil i denne sammenheng gi alle MEF-medlemmer gratis tilgang til vår portal Linx som vil gi deg løpende status på dine maskiner i konkurranseperioden. Tilbudet fra Cognia gjelder for konkurranseperioden, juni – desember 2019.

Samarbeidet innebærer at alle MEF-medlemmer får gratis tilgang til «Linx» som er en merkenøytral web-løsning for oppfølging og status på anleggsmaskiner og lastebiler. Linx er blant annet utviklet for at entreprenører og transportører skal kunne drive aktiv energiledelse overfor sine ansatte, både på anleggsmaskiner og tunge lastebiler. På maskinsiden gir Linx brukeren status og oversikt over alle maskiner og kjøretøy man har i sin flåte.

I skrivende stund har CAT, Volvo og Hitachi løsninger (APIer) som muliggjør at maskineier kan motta sine maskindata via bla Linx. Alle MEF-medlemmer kan benytte løsningen gratis i hele konkurranseperioden, uansett om man deltar i konkurransen eller ikke.

Komme i gang med Linx

For å komme i gang med oppfølging av egne anleggsmaskiner i Linx går du i første omgang inn på vår registeringsside for MEF-medlemmer: www.cognia.no/mef.

Her fyller du som eier/daglig leder ut informasjon som vi trenger. Når dette er gjort vil vi legge opp din konto og du vil få oversendt en digital invitasjon med en link til løsningen for å opprette din bruker. Avsender vil være: noreply@volmax.no (sjekk også «søppelposten»). 

I denne e-posten vil det følge med en link som eier/daglig leder skal trykke på for å opprette brukernavn og passord. Når dette er gjort har Cognia fått fullmakt til å hente maskindata og kjøretøydata hos relevante leverandører av anleggsmaskiner og evt. tunge lastebiler. Erfaringsmessig tar det noen dager fra fullmakten er etablert til leverandøren har etablert API-tilgang.

Kundestøtte

Dersom noe ikke virker, går galt eller du har spørsmål. Send e-post til: tomgang-2019@cognia.no, eller forsøk å ringe en av følgende personer: 

  • Andreas Flognfeldt:    40 41 84 58
  • Kim Finkenhagen:      40 01 26 66
  • Kenneth Karlsen:       48 06 41 16

Lastebiler og lastebilsjåfører

Som nevnt innledningsvis kan man også få oversikt over sine kjøretøy i Linx. Dersom man har abonnement på flåtestyringstjenester på tunge kjøretøy fra Mercedes, Volvo, Scania eller Renault, vil man også kunne følge opp disse i Linx. Det samme gjelder sjåfører dersom man har etablert relevante abonnementer hos leverandør av sine kjøretøy. Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan din bedrift kan utnytte Linx også lastebiler er det bare å ta kontakt via kundestøtte.

Personvern / GDPR

Cognia er opptatt av at data blir håndtert i henhold til gjeldende regelverk. Databehandleravtalen blir tilgjengeliggjort i forbindelse med elektronisk signering av Linx.

Kontaktperson MEF: 
Håvard Almås
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no