Danner storkonsern – blir Cognia

jun 6, 2018

Gruppen samlet

Bil-Service, Volmax, og bilSpiten på Kongsberg forener eierinteresser

Cognia blir blant landets største bil- og lastebilkonsern

Det er tre tradisjonsrike selskaper med til sammen 150 års historie som nå slår seg sammen og blir en av landets største bil- og lastebilforhandlere.

– Eiersammenslutningen er et resultat av et felles ønske om å skape et sterkt konsern og posisjonere det for vekst. Ikke minst vil vi rigge oss for endringene bilbransjen står i og som vil prege vår virksomhet i årene fremover. Bilselskapene drives videre under samme navn og samme ledelse som i dag, i tillegg etableres to nye selskaper, CogniaEiendom og CogniaTechnology. Dette forteller Grant T. Larsen som vil tiltre som konsernsjef for Cognia, i tillegg til å lede Volmaxsom tidligere.

Eiendom, teknologi og kompetanse

– Ved å forene våre eierinteresser i en konsernmodell, får vi tilført finansielle muskler som gjør at vi kan foreta investeringer i eiendom, teknologi og ikke minst kompetanse. Disse faktorene vil bli avgjørende for å utvikle kjernevirksomheten som er bil og lastebil. Bilbransjen er i omstilling der ny teknologi utfordrer eksisterende forretningsmodeller. For oss blir teknologi og eiendom viktige premissleverandører for å utvikle kjernevirksomheten, legge til rette for vekst og sikre arbeidsplasser. Gjennom eiendomsselskapet skal vi de nærmeste årene investere 400 millioner, både i eksisterende portefølje men også i nye eiendomsprosjekter som kan være næring eller bolig, forteller Marius Spiten-Nysæter, direktør for forretningsutvikling i Cognia.

Cognia AS

Årlig omsetning: 2,5 mrd.
Konsernledelse: Grant T. Larsen, konsernsjef, Nils Fredriksen, CFO og Marius Spiten-Nysæter,CSO
Fire forretningsområder: Personbil, Lastebil, Eiendom, Teknologi
Hovedkontor i Sandefjord
Antall ansatte 442