Cognia styrker sin satsing på eiendomsutvikling

jan 13, 2022

Scott Smith

Nye ansettelser i Cognia konsernet

Cognia konsernet har de siste årene utviklet datterselskapet Cognia Eiendom til å bli et slagkraftig eiendomsselskap i østlandsregionen. Gjennom utvikling av sin portefølje av eiendommer knyttet til personbil- og lastebilvirksomhet, har Cognia Eiendom opparbeidet dyp kompetanse innen utvikling av næringseiendom for transport, logistikk og personbilbransjen.

For å styrke videre satsing innen utvikling av både næringseiendom og bolig, har Cognia konsernet ansatt Scott Smith som ny daglig leder i Cognia Eiendom.

Grant Larsen, konsernsjef Cognia

Bred erfaring

– Med sin brede erfaring fra utvikling av næringseiendom og boliger, er vi svært fornøyd med at Scott ønsker å bidra til Cognia sin videre satsing på eiendom. Scott har et stort nettverk, personlige ambisjoner og kompetanse, og ikke minst et verdisett som passer inn i Cognias offensive holdning, sier Grant Larsen, konsernsjef i Cognia.

Scott vil jobbe tett sammen med Cognias virksomheter innen personbil og lastebil for å bistå med løpende eiendomsbehov, samt bli sentral i utvikling og realisering av konsernets vekststrategi innen andre eiendomssegmenter fremover. Scott har utviklet 10+ forhandler- og verkstedsanlegg for Toyota og Lexus, og har utviklet flere kontor-, lager og logistikkanlegg samt boligprosjekter i Norge, Sverige og Danmark. Scotts utdannelse inkluderer en Mastergrad i finans, og han er en statsautorisert revisor.

Scott Smith
Scott Smith, ny daglig leder i Cognia Eiendom

– Cognia konsernet har hatt en imponerende utvikling de siste årene, og har etablert seg som et ledende transportkonsern i Norge. Jeg ser frem til å bidra til å konsernets eiendomssatsing fremover, sier Scott Smith, ny daglig leder i Cognia Eiendom.

Om Cognia

Cognia er et ledende konsern innenfor bilbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på ca 3,0 milliarder, og har 650 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Vestfold og Telemark, Viken, Hedmark, Østfold og Bergen. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology. For mer informasjon se www.cognia.no.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Grant Larsen, konsernsjef Cognia: 951 13 800