Cognia kjøper majoritetspost i DK Skadesenter Holding AS

aug 22, 2019

Grant Larsen, Konsernsjef Cognia

Etter en tids positiv dialog er Cognia enig med eier i DK Skadesenter, Cato Leine, om å tre inn som majoritetseier i selskapet. Kjøpet forutsetter godkjenning fra offentlige myndigheter, og er forventet gjennomført i løpet av september.

«Etter 30 år i selskapet er jeg stolt over å ha funnet en industriell partner som kan bidra til videre utvikling og vekst i DK Skadesenter. Sammen med Cognia, og den kompetansen som de bringer inn, ser jeg svært positivt på mulighetene til å vokse videre.», sier Cato Leine.

«Vi ønsker Cato og alle medarbeidere i DK Skadesenter velkommen til Cognia konsernet. I tillegg til våre virksomheter innenfor lastebil og personbil, har Cognia allerede en betydelig virksomhet innenfor skade. Vi er svært fornøyd med å få jobbe sammen med et av de ledende selskapene i bransjen for å utvikle dette området», sier Konsernsjef i Cognia Grant Larsen.

 

Om DK Skadesenter Holding

DK Skadesenter er Norges ledende uavhengige skadesenter, og har lange tradisjoner i bransjen. Selskapet ble opprettet i 1934, da under navnet Drammen Karosserifabrikk. DK Skadesenter inkluderer selskapene Drammen Karosseri AS, Drammen Billakkering AS og Fana Bilskadesenter AS. Som en del av ervervet, vil også selskapene Jakobsen Karosseri og Billakkering AS, Kokstad Lakkering og Bilpleie AS og Åsane Bilskadesenter AS også bli en del av DK Skadesenter. Selskapet har ca 120 ansatte og forventer en omsetning på ca 170 MNOK i 2019.

For mer informasjon se www.dkbilskadesenter.no.

 

Om Cognia

Cognia er et ledende konsern innenfor transportbransjen i Norge. Konsernet har en samlet omsetning på ca 2,5 milliarder, og har 450 ansatte fordelt på 13 lokasjoner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Østfold. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom. Konsernet utvikler også ledende teknologiløsninger for transportbransjen gjennom selskapet Cognia Technology.

For mer informasjon se www.cognia.no.

 

For ytterligere informasjon om ervervet:

Grant Larsen, Konsernsjef Cognia, tlf +47 951 13 800

Nils Fredriksen, CFO Cognia, tlf +47 911 98 232