Inngår strategisk samarbeid

mai 19, 2022

Person foran skjerm

Daglig leder i Cognia Technology, Kim Finkenhagen, ser frem til å samarbeide med Cemasys innen bærekraft og driftsoptimalisering for felles kunder.

Cemasys og Cognia Technology inngår samarbeid for å digitalisere og forenkle bærekraftsrapportering innen transport og anlegg.

Cemasys og Cognia Technology hjelper daglig sine kunder med å nå sine bærekraftmål. Dette arbeidet innebærer å etablere en tydelig målsetning med bærekraftarbeidet, samt å dokumentere status og forbedringer. Arbeidet med bærekraft dekker i tillegg til miljøutslipp, også arbeid med sosiale og forretningsetiske forhold («ESG»).

Cemasys leverer løsninger som dekker alle forhold innenfor bærekraft. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og analytisk ekspertise, gir Cemasys sine kunder metoder og verktøy for å utarbeide og forbedre deres bærekraftstrategier. Cognia Technology leverer gjennom sin digitale plattform Linx en merkenøytral tjeneste for transport- og anleggsbransjen, som reduserer drivstofforbruk og driftskostnader og øker sikkerheten på veitransport.

For felles kunder av Cemasys og Cognia Technology, etableres det nå en automatisk dataflyt mellom løsningene. Samarbeidet bidrar til at rapportering av drivstofforbruk og utslipp av klimagasser for transport- og anleggsmaskiner automatiseres og gjøres mer presis. Integrasjonen mellom løsningene vil i tillegg bidra til å kunne rapportere nye KPI’er, som reflekterer overholdelse av myndighetskontroller og sikker bruk av kjøretøy.

Per Otto Larsen, Cermasys

Per Otto Larsen, CTO Cemasys.

– Cemasys har siden 2007 jobbet med å utvikle spisskompetanse innen bærekraftrapportering. Gjennom et kompletterende samarbeid med selskaper som Cognia Technology, vil vi bidra til at våre kunder forenkler sitt arbeid med rapportering, og anvender mer av sin tid til å identifisere og gjennomføre faktiske forbedringsinitiativer, sier Per Otto Larsen, CTO Cemasys.

Cognia Technology sin digitale Linx plattform, høster detaljerte driftsdata fra både kjøretøy og anleggsmaskiner. Løsningen er merkenøytral og harmoniserer innsamlede data fra ulike typer driftsmidler, slik at man kan analysere data og rapportere på tvers av type driftsmiddel og merke. Løsningen benyttes både av transportører og anleggsbedrifter for å nå sine bærekraftsmål. I økende grad benyttes Linx også av bedrifter som kjøper transport- og anleggstjenester, og jobber strategisk med sine underleverandører for å sikre og dokumentere effektiv og sikker drift.

– Cognia Technology ser et rask økende behov i transport- og anleggsbransjen for å jobbe aktivt med en tydelig bærekraftplan. Gjennom et samarbeid med Cemasys, vil våre felles kunder dra nytte av vår felles kompetanse innen bærekraft og driftsoptimalisering, sier Kim Finkenhagen, daglig leder Cognia Technology.

Om Cognia Technology

Cognia Technology sin digitale løsning Linx bidrar til høyere utnyttelse av kapasitet, lavere drivstofforbruk, reduserte miljøutslipp og større vekt på sikkerhet innen transport- og anleggsbransjen. Linx er en merkenøytral og skybasert løsning for kjøretøy og anleggsmaskiner, der brukerne får tilgang via PC, nettbrett eller smarttelefon. Linx krever ikke installasjon av maskinvare i kjøretøy eller maskin. Cognia Technology bistår kunder med grønn omstilling, endringsprosesser og strategi, med Linx som et sentralt verktøy for innsikt.

Cognia Technology er del av Cognia konsernet. Konsernet har en samlet omsetning på ca 3,1 milliarder, og har 650 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Vestfold og Telemark, Viken, Hedmark, Østfold og Bergen. Konsernet har en lang historie innenfor personbil- og lastebilvirksomhet, med etablering av Bil-Service Personbiler i 1937, bilSpiten i 1959 og Volmax i 1997. I tillegg til virksomheter innenfor personbil og lastebil, har konsernet en betydelig eiendomsportefølje samlet i Cognia Eiendom.

For mer informasjon se www.cognia.no.

For ytterligere spørsmål kontakt:

Per Otto Larsen, CTO Cemasys 913 59 269
Kim Finkenhagen, daglig leder Cognia Technology 400 12 666