Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene beskriver hvordan vi handler og opptrer slik at vi sikrer at Cognia drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte.

Les våre etiste etiske retningslinjer(.pdf)